Mag-Mar Sp. Z o.o.

Ul. Kilińskiego 5 lok 3

42-202 Częstochowa

NIP: 749-209-13-18

Regon: 161592263

tel. 733 749 209

e-mail: biuro@magmar-zelbety.pl

Katarzyna Czerwik

Specjalista do spraw kadr

tel. 577 911 977

katarzyna.czerwik@magmar-zelbety.pl

Sarina Borris

Specjalista do spraw kard

tel. 534 947 732

sarina.borris@magmar-zelbety.pl

Magdalena Tukaj

Prokurent

tel. 731 009 366

biuro@magmar-zelbety.pl